top of page
Signature

Çalışma Alanlarımız

-AİHM ve diğer Uluslararası yargı ve çözüm organlarına başvuru

-Ceza Hukuku

-İdare ve Vergi Hukuku

-Konkordato İşlemleri

-Aile Hukuku
-Bankacılık ve Finans Hukuku
-Basın ve Medya Hukuku
-Bilişim Hukuku
-Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
-Fikri Mülkiyet Hukuku
-Gayrimenkul Hukuku-
-İcra ve İflas Hukuku
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
-Kişisel Verilerin Korunması
-Sağlık ve İlaç Hukuku
-Şirketler Hukuku
-Tüketici Hukuku

-Mülteci Hukuku(İkamet, vatandaşlık, izin işlemleri)

bottom of page