top of page
Search
  • Writer's pictureAv. Hatice Kübra Ekici

EMEKLİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ VE TENZİL İŞLEMİ

SIKÇA SORULAN SGK ‘NIN SON ZAMANLARDA YAPMAKTA OLDUĞU, HUKUKA AYKIRI -EMEKLİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ VE TENZİL İŞLEMİ - ÜZERİNE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLARA KARŞI GÖRÜŞÜMÜZ;

SGK'ya karşı ; ‘’birleştirilmiş hizmeti nedeni ile Emekli ikramiyesini ödememesi’’ işlemi üzerine açılan dava neticesinde sayfalarımızda mevcut emsal kararlardan anlaşılacağı üzere Ankara İdare Mahkemeleri davaların kabulü ile işleminin iptaline ve emekli ikramiyesinin ödenmesine karar verilmektedir.

Ancak ekteki bildirimden görüleceği üzere bu kez davalı SGK mahkeme kararını gerekçe göstererek MÜVEKKİLİN SİGORTA SÜRESİNİ (SSK’YA TABİ ÇALIŞTIĞI SÜREYİ) TENZİL EDEREK EMEKLİLİK İŞLEMİNİ İPTAL EDİP , ÖDENEN AYLIK VE SOSYAL YARDIMLARI EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN MAHSUP EDEREK TAHSİL ETMEKTEDİR. (Bkz Ek.)

Bu uygulamalar açıkça hukuka aykırı olup vatandaşı emekli ikramiyesi için dava açtığından dolayı cezalandırmak, caydırmak anlamına gelmektedir. Keyfi bir uygulamadır. İdare Mahkemesi ikramiye kararlarında hiçbir şekilde SSK’ya tabi hizmetin tenzil edileceği -yok sayılacağına- dair bir tespit veya hüküm bulunmamasına rağmen idare gerçeğe aykırı gerekçe ile kendisinin re’sen birleştirdiği SSK tabi hizmeti yok sayarak emeklilik tarihini 1 yıl (bazı dosyalarda daha da fazla ) ötelemektedir.

Mahkeme kararında hiçbir şekilde bu birleştirilen hizmetin yok sayılacağı ve tenzil edileceğini belirmemiş, bilakis emekli ikramiyesinin ödenmesine ilişkin tespitle, sadece 5434 sayılı yazıya tabi hizmetlerin dikkate alınacağını, bu yasaya göre emekli ikramiyesini hak etmişse, SSK hizmeti kısmının ne şekilde sona erdiğinin öneminin bulunmadığını belirtmiştir. Nitekim aynı husus idarenin aylık bağlama kararında ‘’Hizmet Bilgileri Kısmı’’nda yazılmaktadır. SGK söz konusu tenzil yazısında herhangi bir yasal dayanak veya gerekçe göstermeyerek davacı lehine sonuçlanmış bir yargı kararını yanlış yorumlayarak doğrudan kendileri tarafından birleştirilen SSK’ya tabi süreleri yok saymaktadır.

İdare keyfi olarak mahkeme kararını yanlış yorumlayarak yargı kararını etkisiz kılmak, fiilen direnmek için kendi birleştirdiği hizmeti yok saymaktadır. Eğer davacılar emekli ikramiyesi için dava açmasaydı SGK bu tarihi değiştirmeyecekti. Yani dava açılması gerekçesi ile emeklilik tarihi değiştirilmiştir. Bu da idari işlemin sebep yönünden açıkça hukuka aykırı olduğunu ve idarenin bu işlemin bir kamu yararı için keyfi bir tutum izleyerek yaptığı anlaşılmaktadır.

Emeklilik statüsünün kazanılması inşai bir işlem olup emekliliğe esas alınan hizmet süreleri Mahkeme kararıyla iptal edilmediği sürece işlemin geri alınması ve bir hukuki statünün kaldırılması mümkün değildir. Bu hukuk devletinin en temel özelliklerinden hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine de aykırıdır. Kazanılmış hak ilkesinin açık ihlalidir. Sayılan sebeplerden dolayı hukuka aykırı olan bu işlemler nedeniyle dava açmak gerekmektedir.

Av.Hatice Kübra EKİCİ

avhkubraekici@hotmail.com

05370602510

SGK TENZİL - MAHSUP YAZISIemeklilik işleminin iptali davası emeklilik iptaline karşı dava emeklilik onayının iptali istemi emekliliğin iptaline karşı dava

1,768 views

Comments


bottom of page